گواهینامه DV یا Domain Validation SSL

گواهینامه اس اس ال - Comodo PositiveSSL

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

پوشش یک دامنه

بدون نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 2048 بیت و SHA-2

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Comodo PositiveSSL Multi-Domain

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

پوشش یک دامنه اصلی و دو دامنه دیگر

بدون نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 2048 بیت و SHA-2

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Comodo PositiveSSL Wildcard

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

پوشش یک دامنه و ساب دامنه های آن

بدون نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 256 بیت و SHA-2

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Thawte SSL 123

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

پوشش یک دامنه

بدون نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 256 بیت

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Thawte SSL 123 Wildcard

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

پوشش یک دامنه و ساب دامنه های آن

بدون نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری SHA-2

قفل سبز رنگ