سرور مجازی ویندوز - اروپا و آمریکا

سرور مجازی ویندوز آمریکا/اروپا - 25GB
 • 25GB فضای دیسک
 • 1 هسته ای سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
سرور مجازی ویندوز آمریکا/اروپا - 50GB
 • 50GB فضای دیسک
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
سرور مجازی ویندوز آمریکا/اروپا - 75GB
 • 75GB فضای دیسک
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 3000 گیگابایت ترافیک ماهانه
سرور مجازی ویندوز آمریکا/اروپا - 100GB
 • 100GB فضای دیسک
 • 3 هسته ای سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 4000 گیگابایت ترافیک ماهانه
سرور مجازی ویندوز آمریکا/اروپا - 150GB
 • 150GB فضای دیسک
 • 4 هسته ای سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
سرور مجازی ویندوز آمریکا/اروپا - 200GB
 • 200GB فضای دیسک
 • 6 هسته ای سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 6000 گیگابایت ترافیک ماهانه