هاست لینوکس ایران (سی پنل)

با Cpanel راحت و بدون محدودیت آپلود کن و برنامه هاتو با ماژول های پیش فرض آن مدیریت و نصب کن.

Cpanel 200MB

پهنای باند ماهانه 2GB

تعداد ایمیل 2

تعداد دیتابیس 2

پارک دامین ندارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

Cpanel 500MB

پهنای باند ماهانه 5000MB

تعداد ایمیل 5

تعداد دیتابیس 3

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

Cpanel 1000MB

پهنای باند ماهانه 10000MB

تعداد ایمیل 10

تعداد دیتابیس 5

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

Cpanel 2000MB

پهنای باند ماهانه 20000MB

تعداد ایمیل 20

تعداد دیتابیس 10

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

Cpanel 5000MB

پهنای باند ماهانه 500000MB

تعداد ایمیل 30

تعداد دیتابیس 10

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel